cách thiết kế nhà trên đất chữ L tóp hậu

Những điều cần biết trong phong thủy về xây nhà trên mảnh đất “méo”

378 Những ngôi nhà, miếng đất không đều cạnh, méo mó… phải có những biện pháp điều chỉnh hình thể ngôi nhà tương quan với điều kiện đất lệch sao cho có lợi về mặt sử dụng và đảm bảo cân bằng khí trong ngôi nhà. Bên thẳng bên lệch Nếu diện tích khu đất tương